اهداف اخلاقی  

 اهداف اخلاقی

 

  1. تزکیه و تهذیب نفس و رشد فضایل و مکارم اخلاقی بر اساس ایمانبه خدا و تقوی اسلامی
  2. پرورش روحیه تعبد الهی و التزام عملی به احکام و آداب اسلامی و سیره عملی اهل بیت (ع)
  3. تقویت و احساس کرامت اخلاقی و برانگیختن عزت نفس و پرورش متعادلعواطف انسانی