اهداف علمی و آموزشی  

اهداف علمی آموزشی

  1. شناخت پرورش و هدایت استعدادها در جهت اعتلای علوم انسانی براساس تعالیم اسلام .
  2. تقویت روحیه تعلیم و تعلم مستمر در علوم و معارف اسلامی .
  3. پرورش روحیه پژوهش و تفکر و نقد و ابتکار .
  4. کسب توانایی علمی متناسب با پایه های اول و دوم حوزه علمیه .
  5.  پرورش روحیه مشارکت علمی و مباحثه و بهره گیری از مهارتهای نوین آموزشی.