اهداف سیاسی  

اهداف سیاسی

  1. پرورش روحیه اتحاد اسلامی بین مسلمانان و حمایت از حق طلبان و مستضعفان جهان و تقویت روحیه مبارزه با مستکبران براساس آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی.
  2. شناخت دشمن و ترفندهای استعمار و استکبار جهانی و نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری .
  3. پاسداری از اسقلال آزادی و نظام جمهوری اسلامی ایران با تقویت روحیه سلحشوری و شهادت طلبی.
  4. ارتقای بینش اسلامی بر اساس اصل مترقی ولایت فقیه .
  5. مشارکت آگاهانه در امور سیاسی مبتنی بررهنمودها و فرامین ولی فقیه.
  6.  تقویت بینش و بصیرت سیاسی بر پایه آزاد اندیشی حق گرایی و پرهیز از سیاست زدگی.