شرایط ورود و نحوه ثبت نام  
با توجه به اينكه دبیرستان علوم و معارف اسلامی از جمله دبيرستان هاي خاص بوده و اهداف آموزشي و تربيتي ويژه اي را براي دستيابي به نتايج مطلوب آموزشي و تربيتي در حوزه دين دنبال مي نمايد، هر سال طي جدول زمانبندي نسبت به ثبت نام اوليه دانش آموزان، برگزاري آزمون علمي، مصاحبه در سطح اطلاعات عمومي دوره راهنمايي اقدام به جذب دانش آموز مي نمايد.
دانش آموزانی كه معدل آنها 18 به بالا و نمره انضباط آنها 20 باشد مي توانند طبق زمانبندي با مراجعه به دبیرستان نسبت به ثبت نام اوليه اقدام نمايند.
 
دانش آموزان پس از ثبت نام مي بايست  در آزمون علمي شركت نموده و حد نصاب نمره قبولي را كسب نمايند.
 
آزمون علمي از دروسی مانند دینی، عربي، ادبيات فارسي، زبان انگليسي، رياضي و... در سطح اطلاعات دانش آموزان (بر مبنای پایه تحصیلی) طراحي مي شود.
 
پس از قبولی در آزمون ورودی از دانش آموزان منتخب جهت انجام مصاحبه حضوری دعوت به عمل می آید.
 
 در ابتداي پذيرش، كارشناسان آموزشي و تربيتي با بررسي علايق دانش آموز و تبيين اهداف اين رشته و آينده آن، دانش آموز را نسبت به آينده تحصيلي خود كاملاً آگاه مي نمايند؛ از دانش آموز پس از طي اين مراحل ثبت نام قطعي صورت مي پذيرد.