موفقیت های دبیرستان معارف اسلامی از سال 1393  

                            ****************************************************************

1-کسب سه رتبه  زیر 1000 توسط دانش آموزان به ترتیب 1-مصطفی رهداری با 547-2-رضا سلیمی زاده رتبه 932-3-محمد مهدوی پارسا با رتبه 983 در کنکور سراسری 93

2-کسب رتبه پنجم در کنکور سراسری 93 در بین 13 دبیرستان پسرانه معارف و رتبه نهم در بین 26 دبیرستان پسرانه و دخترانه علوم و معارف اسلامی در سطح کشور .

3-کسب رتبه 4 ازبین 26 دبیرستان دخترانه و پسرانه معارف در امتحانات نهایی پیش دانشگاهی با معدل 46/16 و رتبه 3 از بین 13 دبیرستان پسرانه سراسر کشور

4-کسب رتبه 7 از 26 دبیرستان دخترانه و پسرانه علوم و معارف اسلامی در امتحانات نهایی  سال سوم با معدل 41/16 و رتبه 2 از بین 13 دبیرستان پسرانه معارف .

5-کسب رتبه 12 در میانگین سالانه دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی از 28 دبیرستان پسرانه و دخترانه و رتبه 4از بین 14 دبیرستان پسرانه

6-راه یابی دانش آموز پایه سوم امیر حسین خراشادی زاده به مرحله کشوری ششمین المپیاد تخصصی معارف اسلامی در سال 95-94

7-کسب رتبه 5 از 14 دبیرستان پسرانه      //       //      //        //        //       //              پایه سوم سال 95-94

8-کسب رتبه 11از 27 دبیرستان معارف دخترانه و پسرانه  //      //      //                 //       //            پایه سوم 95-94

9-کسب رتبه 6 از14 دبیرستان  پسرانه معارف سراسر کشور در //        //            //          //     پایه دوم 95-94

10-کسب رتبه سوم متوسطه اول در امتحانات نوبت اول در بین 20 مدرسه پسرانه ناحیه 2 سال 95-94

11-کسب رتبه اول متوسطه دوم در مسابقات قرآن ، عترت ، نماز  ناحیه 2 زاهدان سال تحصیلی 95-94

12-کسب رتبه سوم متوسطه اول در مسابقات قرآن ، نماز و عترت ناحیه 2 زاهدان  سال تحصیلی 95-94

13-کسب 12 مقام اولی و 7 مقام دومی و 12 مقام سومی در مسابقات قرآن و نماز و عترت ناحیه 2 زاهدان

14-کسب 3مقام استانی و کسب 2مقام اولی استانی توسط دانش آموزان در مسابقات قرآن ،نماز و عترت

15-کسب رتبه 13 از  بین 28 دبیرستان  سراسر کشور و رتبه 4 در بین 14 دبیرستان پسرانه میانگین سالانه نمرات در سال 94

16- کسب رتبه 8از بین 26 دبیرستان سراسر کشور و رتبه 2 دربین13 دبیرستان پسرانه میانگین سالانه نمرات در سال 94

17-کسب رتبه اول در بیست و ششمین دروره مسابقات قرآن کریم ویژه دبیرستانهای معارف سراسر کشور توسط دانش آموز امیر حسین خراشادی زاده در رشته حفظ موضوعی

18-کسب رتبه سوم   //            //               //                  //                     //             //              //دانش آموز محمد امین کده در رشته نهج البلاغه

19-کسب رتبه چهارم //          //               //                   //                     //            //             // دانش آموزامیر محمد شهری در رشته مفاهیم قرآن

20-کسب رتبه پنجم //                       //                    //                   //                    //            دانشآموزعلی هدایتی فرد در رشته تجزیه و ترکیب

21-انتخاب برادر سجاد نهبندانی بعنوان مربی برتر در مسابقات جامع قرآنی

22-کسب مقام ششم در مسابقات جامع قرآن در بین دبیرستانهای پسرانه معارف کل کشور

23-برگزیده شدن طرح برتر کشوری پیوند مدرسه و مسجد  از طرف قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور جناب آقای مظفر و دعوت در اجلاس سراسری و تقدیر و تشکر از مدیر دبیرستان

24 کسب رتبه اول دانش آموز امیر حسین خراشادی زاده در مسابقه سخنوری پرسش مهر