چاپ خبر
دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بدرقه دانش آموزان کنکوری
دانش آموزان کنکوری تا محل آزمون بدرقه شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم
جمعی از دبیران و اولیاء دانش آموزان سال چهارم را تا محل برگزاری کنکور
همراهی و بدرقه نمودند و با رد نمودن آنها از زیر قرآن کریم برای آنها آرزوی 
موفقیت کردند.
گزارش تصویری :
انتهای پیام/.