چاپ خبر
دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
اعزام دانش آموزان برتر به مسابقات جامع قرآن کریم
اعزام نفرات برتر قرآنی به مسابقات جامع قرآن کریم
بسم الله الرحمن الرحیم
دانش آموزان برتر قرآنی برای شرکت در بیست و هتمین دوره مسابقات
جامع قرآنی دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی سراسر کشور که در مشهد مقدس 
برگزار میگردد برای رقابت با سایر دانش آموزان اعزام شدند.
انتهای پیام/.