چاپ خبر
دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
بیست و هفتمین دوره مسابقات جامع قرآنی + گزارش تصویری
گزارش بیست و هفتمین دوره مسابقات جامع قرآن کریم
ویژه دانش آموزان دبیرستانهای معارف اسلامی سراسر کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
بیست و هفتمین دوره مسابقات جامع قرآن کریم در مشهد مقدس با حضور دانش آموزان 
دبیرستان های علوم و معارف اسلامی سراسر کشور برگزار شد.
با تاییدات خداوند متعال و عنایات حضرت رضا (ع) در پایان بیست و هفتمین دوره
مسابقات جامع قرآن کریم ویژه دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی سراسر کشور 
آقای "سید علی حیدری" در رشته قرائت ترتیل مقام اول ؛
 آقای "محمد امین کده ء " در رشته نهج البلاغه مقام اول ؛ 
آقای "علی هدایتی فر" در رشته صحیفه سجادیه مقام پنجم ؛
آقای "احمد صفت گل" در رشته مفاهیم مقام پنجم ؛
آقای "جواد حیدری اول" در رشته تجزیه و ترکیب مقام چهارم ؛
آقای "علیرضا کوهکن" در رشته حفظ موضوعی مقام پنجم ؛
را کسب نمودند.
همچنین در این دوره از مسابقات دبیرستان علوم و معارف اسلامی زاهدان "مقام سوم"
را در بین دبیرستان های سراسر کشور کسب نمود  و برادر "سجاد نهبندانی" مورد تقدیر قرار گرفت.
گزارش تصویری :
 
انتهای پیام/.