انتصاب مدیر جدید مدرسه

  • ۹۳

مدیر جدید دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی زاهدان منصوب شد.

اعلام نتایج نهایی

  • ۳۲۹

بسمه تعالی

نتایج نهایی آزمون ورودی مدارس معارف اسلامی زاهدان اعلام شد.